.אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם למעגל ידידי הישיבה

:ניתן לתרום לישיבה במספר דרכים

כרטיס אשראי  באתר התשלומים המאובטח

שליחת צ'ק לפקודת "מרכז חינוכי בת עין", ישיבת בת עין, יישוב בת עין, ד.נ. צפון יהודה, ת.ד. 82 בת עין 90913

העברה לחשבון "מרכז חינוכי בת עין", בנק מזרחי, סניף 454 אלון שבות,חשבון  521211 יש לנו סעיף 46 לתרומות

תרומה בטלפון 054-804-4393, 02-9933232

bit ו PAYBOX במספר 058-4933232

for donations to the american friends of yeshivat bat ayin in dollars

tax exempt IRS ID 77-060-2999