top of page
untitled (14 of 16)_edited.jpg

תרומות 

ישיבת בת עין מפיצה תורה ודרך "בריאה" בעבודת השם במהלך 25 השנים האחרונות.

תלמידי הישיבה הינם בעלי תשובה המגיעים מרקעים מגוונים (חילוניים, מסורתיים, דתיים- לאומיים, ליטאים וחסידים), מהארץ ומהעולם.

עיקר הדעת והדיבור הלבבי בישיבה הוא מהחיבור לארץ ישראל, לצדיקי הדורות, לתורה בעומק העיון ולתפילה בתחנונים.

כיום אנחנו נמצאים בעיצומה של בניית בית מדרש רחב שעתיד להכיל תלמידים רבים, בתכניות מגוונות. כולם דורשי השם ותורתו.

איתנותה של הישיבה, הינה, בין היתר, על ידי בוגרי ותומכי הישיבה- שליחי מצווה, נדיבי לב אשר נידבו ליבם לתמוך כספית דרך קבע בישיבה ואוכלים פירות בעולם הזה והקרן קיימת להם לעולם הבא. 

ניתן לתרום לקיום הישיבה, לפרוייקט פיתוח בישיבה או להקדשת הלימוד. כמו כן כדאי ורצוי להקדיש את התרומה לזכות התורמים ובני משפחתם.

התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. למסלול תרומה המוכר במס עבור תושבי ארה''ב נא לפנות במייל.

לתרומה ע''י נציג ולפרטים: 02-9933232    mbatayin@gmail.com 

untitled (14 of 16).jpg

תרומה לקיום הישיבה 

תרומה חופשית ומבורכת

PayPal ButtonPayPal Button

360 ש''ח

"וישלחו ברכה"

PayPal ButtonPayPal Button

180 ש''ח

"וחי כספך"

PayPal ButtonPayPal Button

101 ש''ח

"מימינך מיכאל"

PayPal ButtonPayPal Button

52 ש''ח

"תאהב כמו בן"

PayPal ButtonPayPal Button

32 ש''ח

"תנו לנו את הלב"

PayPal ButtonPayPal Button
untitled (14 of 16).jpg

תרומה להקדשת הלימוד

הוצאה לאור והדפסה של ספר ייחודי מבית המדרש

20,000 ש''ח

כ60 עמודים, קריחה קשה,כולל הקדשה אישית וקבלת 20 עותקים מלבד העותקים שייצאו להפצה בחנויות 

PayPal ButtonPayPal Button

שבוע לימודים מלא

1,000 ש''ח

כולל "סעודת אמנים" לזכות התורם

PayPal ButtonPayPal Button

הקדשת הניוזלטר 

555 ש''ח

כולל הקדשה בראש הניוזלטר 

PayPal ButtonPayPal Button

יום לימודים מלא

360 ש''ח

ניתן להגיע לחלק מיום הלימודים

PayPal ButtonPayPal Button

שיעור

101 ש''ח

כולל הקדשה בתחילת השיעור והקלטה 

PayPal ButtonPayPal Button
untitled (14 of 16).jpg

תרומה לבניין בית המדרש

מגייסים כספים לריהוט בבית המידרש החדש

כל המוסיף- מוסיפין לו

אפשרויות נוספות

תרומה על ידי נציג טלפוני

התקשרו ל:
   או  054-449-7869
02-9933232 

העברה ב
bit ו PAYBOX

דרך מספר הטלפון:
058-4933232 

העברה בנקאית

לחשבון "מרכז חינוכי בת עין" בנק מזרחי סניף 454 אלון שבות,
חשבון  521211 

שליחת צ'ק

לפקודת "מרכז חינוכי בת עין"
ישיבת בת עין, יישוב בת עין,
ד.נ. צפון יהודה, ת.ד. 82 בת עין 90913

bottom of page